وزارت دفاع ملی از کشته شدن ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور خبر داده است.

وزارت دفاع ملی در یک خبر نامه ای گفته که شب گذشته گروهی از طالبان بر بخش هایی از ولسوالی«دولتیار» در ولایت غور، حمله کردند.

در این خبر نامه آمده است که نیروهای ملی دفاعی کشور بر بنیاد حالت دفاع فعال با پشتیبانی نیروهای هوایی از خود و باشنده گان این ولسوالی دفاع کردند که در نتیجه آن، ۱۰ طالب کشته شدند.

در این رویداد قاری روف ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی«لعل سرجنگل»، قاری نیت الله ولد امان الله مشهور به مخلص ماین ساز طالبان ازقریه زردغال، محمدامین ولدسرور از پشته نور، ربانی ولدغلام حیدرازپشته نور، جمهورولدخال محمد ازسمک، حیات الله ولدنورالله ازسمک، مصطفی ولدامیرداد فالبی مرغاب و محمد نور ولد دوست ازپشته نو کشته شدگان، وابسته به دسته قاری روف ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی«لعل سرجنگل»بودند.

در این خبر نامه همچنان آمده است که در نتیجه این درگیری ۶ طالب زخمی شدند و ۶ میل کلاشنکوف و ۱ میل توپ ۸۲ به دست نیروهای ملی دفاعی آمده است.