پس از دومین دیدار نماینده‌های حکومت افغانستان با طالبان، قرار است یک تعداد زندانیان طالب به تاریخ ۳۱ مارچ آزاد شوند.

دیروز در دومین دیدار نماینده‌های حکومت افغانستان و گروه طالبان از طریق ویدئو کنفرانسی که ۴ ساعت طول کشید، فیصله شده است که روند آزادی زندانیان طالب به تاریخ ۳۱ مارچ شروع شود.

زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان در حساب تویترش از دومین ملاقات تخنیکی میان حکومت افغانستان و طالبان خبر داده و نوشته است که هر دو طرف توافق کرده اند تا رهایی زندانیان از سوی هر دو جانب از ۳۱ مارچ آغاز شود.

در همین حال سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان همچنان در تویترش نوشته است؛ کنفرانس میان تیم تخنیکی طالبان، صلیب سرخ، امریکا، قطر و تیم تخنیکی اداره کابل برگزار شد و در مورد پروسه رهایی زندانیان گفتگو صورت گرفت. او همچنان شروع پروسه رهایی زندانیان را از تاریخ ۳۱ مارچ تائید کرده می‌گوید که هیئتی به نماینده‌گی از طالبان برای تصدیق زندانیان به بگرام خواهند آمد تا مطابق لیست داده شده از سوی طالبان در شناخت، تائید و رهایی زندانیان کمک کند.

این در حالی است که جاوید فیصل، سخنگوی امنیت ملی افغانستان می‌گوید که رئیس جمهور غنی فرمان رهایی ۱۰۰ زندانی طالب را صادر خواهد کرد و با در نظرداشت سن، وضعیت صحی و مقاوت بدن شان در مقابل ویروس کرونا و تضمین این که به میدان‌های جنگ برنخواهند گشت، آزاد خواهد شد. او همچنان آمدن تیم طالبان را برای پیش برد گفت‌وگوها به صورت رو در رو با حکومت افغانستان تائید می‌کند.

مطابق توافق‌نامه‌ی امضاء شده میان طالبان و آمریکا قرار بود روند رهایی زندانیان طالب به تاریخ ۲۴ حوت ۱۳۹۸ آغاز شود که بنابر شرایط پیشنهاد شده از طرف حکومت افغانستان به تعویق افتاد.