وزارت خارجۀ امریکا از حکومت افغانستان به خاطر به تعویق انداختن مراسم تحلیف ریاست جمهوری، سپاسگزاری کرد.

وزارت خارجۀ امریکا امروز (سه شنبه 6 حوت) در یک اعلامیه ای گفته است که زمان آن نیست که به سیاست‌های انتخاباتی تمرکز شود، بلکه در راستای صلح پایدار، ختم جنگ با طالبان و یافتن فورمولی برای مصالحۀ سیاسی از راهی گفتگوهای صلح که انتظار می‌رود در ماه مارچ آغاز شود، تمرکز شود.

در این اعلامیه آمده است که نگرانی‌های دسته های انتخاباتی معترض با انتخابات در مطابقت با قانون رسیدگی شود و حکومت آیندۀ افغانستان باید همه شمول و بازتابدهندۀ آرمان‌های تمام مردم افغان‌ستان باشد.

در بیانیه وزارت خارجۀ ایالات متحده امریکا همچنان آمده است که از اقدامات بی ثبات کننده به شمول ایجاد حکومت موازی که در تضاد با قانون اساسی و تنفیذ قانون است، اجتناب شود.

اعلامیه افزود که چنین اقدامات حاکمیت و وحدت ملی افغانستان را که واشنگتن قویاً از آن حمایت می‌کند، زیر سوال می‌برد.

در این اعلامیه تاکید شده است که رهبران افغانستان، هواداران و حامیان آنان باید اطمینان حاصل کنند که مناظرۀ سیاسی با روش آرام و عاری از خشونت تهدید باید انجام شود.

تا کنون ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجراییه در مورد به تعویق انداختن مراسم تحلیف رییس جمهور محمد اشرف غنی و داکتر عبدالله عبدالله چیزی نگفته است.