دولت افغانستان برای جلوگیری از ویروس‌کرونا هر نوع رفت و آمد را با کشور ایران موقتاً متوقف کرده است.

دفتر شورای امنیت ملی در یک بیانیه ای گفته است که این ریاست امروز (یکشنبه ۴ حوت) در جلسه ای که با وزارت‌های مربوطه دایر کرده بود، گفت که برای مبارزه با این ویروس در کشور و از ورود آن از سایر کشورها واردت چوچه‌مرغ و تخم‌مرغ از ایران و پاکستان نیز متوقف گردد.

در این بیانیه به نقل از فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه آمده است که تا حال هیچ نوع واقعه ویروس‌کرونا ثبت نگردیده، اما آمادگی‌های لازم برای تشخیص بیماران، قرنطین و درمان آن‌ها در مرکز و ولایات گرفته شده است.

وی اضافه کرد: “برای مبارزه با این ویروس، آگاهی‌دهی از طریق رسانه‌ها، علمای دین و شبکه‌های جامعه مدنی باید افزایش یابد و برای مردم تفهیم گردد که روزانه بطور متعدد دستان خویش را با صابون شسته و همیشه از ماسک استفاده کنند و از تجمعات غیرضروری خودداری نمایند زیرا این ویروس از یک فرد به فرد دیگر قابل انتقال است.”

در این بیانیه همچنان آمده است که در این جلسه به وزارت‌های مالیه و امور داخله گفته شده است که جهت جلوگیری از قاچاق ماسک، فعالیت‌های خویش را چند برابر افزایش دهند و برای نیاز احتمالی یک اندازه بودجه را در خزانه دولت ذخیره نمایند و کمیته ویژه در مرکز و ولایات جهت هماهنگی فعالیت‌ها ایجاد و برای آگاهی‌دهی عامه هر چه زودتر کمپاین‌ملی آغاز گردد.

در این جلسه به وزارت امور خارجه سفارش گردید تا خدمات قنسلی خویش را در کشور ایران محدود و از آن کشور تقاضا گردد تا روند اخراج اجباری افغان‌ها را متوقف نمایند.

به همین ترتیب از وزارت‌های تجارت و زراعت خواسته شد تا آمادگی‌های خویش را برای شرایط احتمالی آینده جهت افزایش تجارت و ترانزیت با کشورهای آسیایه میانه اتخاذ نمایند.

این تدابیر در حالی اتخاذ می گردد که مسئولان بهداشتی ولایت هرات ظهر امروز یکشنبه گزارش دادند که سه فرد مشکوک به کرونا ویروس در این ولایت شناسایی شده‌ اند.