باشندگان، و اقشار مختلف در غور از کاهش خشونت ها میان گروه طالبان و حکومت افغانستان حمایت نموده و خواهان آتش بس دایمی در کشور هستند.

آنان کاهش خشونت ها را زمینه ساز آتش بس دایمی و صلح و ثبات در کشور میدانند.

در همین حال فعالان مدنی غور از آغاز هفته کاهش خشونت استقبال می کنند، و از گروه طالبان می خواهند، که آتش بس دایمی را نیز قبول کنند.

محمد گل پویا از فعالان مدنی غور می گوید، که مردم افغانستان اکنون از جنگ و خشونت خسته شده و خواهان صلح و ثبات دائمی در کشور هستند.

از سوی مقامات محلی غور نیز از اعلان کاهش خشونت ها از سوی گروه طالبان حمایت می کنند، و از این گروه می خواهند، که با اعلان آتش بس دایمی در کشور زمینه ساز رفاه و آسایش مردم باشند.

عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید، که کاهش خشونت ها میتواند، به صلح و ثبات دایمی در کشور منجر شود.

او می گوید، که نیروهای امنیتی در حالت عادی قرار داشته و از طالبان نیز می خواهد، که به تعهدات شان پایبند باشند.

پس از مذاکرات و رای زنی های زیاد میان نماینده های ایالات متحده امریکاه و گروه طالبان سرانجام منجر به کاهش خشونت ها شد، و اکنون امیدواری ها براین است، که اعلان کاهش خشونت منجربه آتش بس و صلح دایمی در کشور شود.