عبدالله عبدالله

عبدالله عبدالله در نامه‌ی گله آمیز و اعتراضی عنوان اتحادیه اروپا گفته است که تبریکی نامه‌ی که از آدرس اتحادیه اروپا صادر شده است، خلاف توقع مردم افغانستان و تیم‌های انتخاباتی است.

در این نامه آمده است: “با تاسف و تعجب اطلاع حاصل نمودم که از طرف جناب شما پیام تبریکی عنوانی تیم متقلب صادر گردیده است که خلاف توقع مردم افغانستان، تیم های انتخاباتی و برخلاف موضع گیری سازنده و بی طرفانه اتحادیه اروپا ارزیابی می گردد.”

در این نامه همچنان آمده است که اتحادیه اروپا طی 19 سال گذشته یکی از متحدین قوی افغانستان بوده و مردم افغانستان را در همه عرصه ها همکاری نموده است و در انتخابات اخیر ریاست جمهوری یکی از حامیان این روند بوده که مردم افغانستان همواره مراتب قدردانی خود را نسبت به همکاری های دراز مدت اتحادیه اروپا ابراز نموده اند.

“متاسفانه، کمیسیون های انتخاباتی افغانستان از اثر تهدید تطمیع توسط یک تیم مشخص در مغایرت با همه قوانین، مقررات و طرزالعمل های انتخاباتی و اصول پروسه مردم سالاری، یک کاندید را متکی بر آرای تقلبی برنده دور اول انتخابات اعلام نمودند که نتایح آن مورد قبول مردم افغانستان قرار نگرفته است.”

امیدواریم هیات محترم اتحادیه اروپا مقیم کابل در زمینه توضیحات لازم را ارایه نموده و موضع گیری سازنده خویش را با مردم افغانستان شریک سازد.

هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) بعد از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از سوی کمیسیون انتخابات، گفته است که آماده هستیم با حکومت آینده این کشورهمکاری کنیم.