بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) می گوید که اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری شتابزده و بدون تکمیل روند تطبیق فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی صورت گرفته است.

تیقا در یک بیانیه ای گفته است که به اساس نظارت و یافته های این نهاد حدود ۲۰ درصد فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی (تفتیش و بازشماری) در تعدادی از ولایات ناتکمیل باقی مانده است و در ضمن تفتیش ویژه در کمیسیون مرکزی نیز در شب هنگام بدون حضورداشت ناظرین کمیسیون شکایات انتخاباتی و ناظرین نهادهای بیطرف ملی و بین المللی صورت گرفته است.

در این بیانیه آمده است که نقض لایحه تفتیش و بازشماری آرا در جریان تطبیق فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی، تقابل کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی و عدم تکمیل روند بازشماری در تعدادی از ولایات از جمله مشکلات مرحله نهایی انتخابات بوده که نیازمند حل به موقع آن قبل از اعلام نتایج نهایی انتخابات بود اما کمیسیون انتخابات بدون مرفوع ساختن این مشکلات به صورت عجولانه و حتی بدون در جریان گذاشتن شرکای انتخاباتی نتایج نهایی را اعلان نمود که حتی تمویل کنندگان و حامیان بین المللی را نیز متعجب ساخت ۲۳ هزار شکایت، ۴۵۳ رای تغییرات را در نتایج نهایی انتخابات بدنبال داشته است.

یافته های تیفا نشان می دهد که کمیسیون مستقل انتخابات، نتوانسته وظایف قانونی خویش را در چارچوب صلاحیت های خویش انجام داده و در مقابل عملکرد خویش پاسخگو باشد که این نگرانی های ما را در مقابل اتفاقات پیشرو و وضعیت متشنج کنونی افزایش داده است و کمیسیون مستقل انتخابات باید به دلیل عملکردهای خویش در مقابل محکمه پاسخگو باشند.

 تیفا بشدت نگران به بحران رفتن حکومتداری و به بحران رفتن افغانستان میباشد که مطمئنا مثل تجارب گذشته باز هم مردم، قربانی اصلی خواهند بود.