کنفرانس مطبوعاتی وزارت مخابرات

سرپرست وزیر، وزارت مخابرات از کاهش ۳۰ درصدی قیمت انترنت شبکه های سلام و افغان تلیکام خبر داده است.

محمد فهیم هاشمی سر پرست و نامزد وزیر، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی امروز (سه شنبه ۲۹ دلو) در یک نشست مطبوعاتی رسماً قیمت های عمده و پرچون انترنت شبکه های ” سلام و افغان تلیکام ” را اعلام کرد.

آقای هاشمی بیان کرد: “طبق وعده، وزارت ” مخابرات و تکنالوژی معلوماتی” قیمت فروش عمده انترنت افغان تلیکام را ۳۰ فیصد و قیمت انترنت شبکه سلام را ۲۰ فیصد باز هم ارزان نمودیم.”

سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی پیش از این نیز گفته بود که شرکت های مخابراتی یک جی بی انترنت را ۹ افغانی خریداری می کنند و آن را به ۱۸۰ افغانی به فروش می رساند.

آقای هاشمی همچنان بیان داشته بود که این وزارت شرط گذاشته است در صورتی که شرکت‌ها مخابراتی بهای انترنت را برای مردم کاهش دهند، این وزارت نیز حاضر است روی کاهش بهای انترنت به‌صورت عمده کار کرده و هر ام‌بی انترنت را در بدل ۳۰ تا ۳۲ دالر به شرکت‌ها بفروشد.

نظر به معلومات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، در حدود ده میلیون تن در حال حاضر در افغانستان از انترنت استفاده می‌کنند .

افغانستان از کشورهای همسایۀ خود از طریق شبکۀ فایبر نوری انترنت وارد می‌کند؛ اما هزینۀ انترنت در افغانستان در مقایسه با کشورهای همسایه‌اش چندین برابر است.

با این حال یک جی بی انترنت در پاکستان در یک ماه در بدل نود کلدار و در هند روزانه یک و نیم جی بی انترنت در بدل پنج‌صد کلدار هندی برای سه ماه عرضه می شود که در این پکج تماس های داخلی نیز رایگان است.