آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل

دبیرکل سازمان ملل روز (دوشنبه ۲۸ دلو) در حمایت از روند مذاکرات صلح در افغانستان گفت: نمی‌توانیم این فرصت را از دست بدهیم و اگر آن را از دست بدهیم هیچ افغانی ما را نخواهند بخشید.

آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در نشست بین‌المللی مهاجران افغان که در اسلام آباد پاکستان برگزار شد بود گفت: “جامعه جهانی باید برای دستیابی به صلح در افغانستان و کمک به پناهندگان در پاکستان و ایران کمک کند.” 

آقای گوترش در ادامه گفت: “ما حق نداریم این فرصت را از دست بدهیم زیرا اگر این فرصت از دست برود، هیچ افغانستانی ما را نخواهد بخشید.” 

دبیرکل سازمان ملل با حمایت از روند مذاکرات صلح افغانستان افزود: “مهم است که همه رهبران افغان و جامعۀ جهانی در حد امکان کار کنند تا صلح به واقعیت تبدیل شود.” 

گوترش همچنین از جامعۀ جهانی خواست که پس از برقراری صلح در افغانستان در این گشور سرمایه‌گذاری کنند تا زمینه پیشرفت و بازگشت مهاجران فراهم شود. 

وی میزبانی پاکستان از مهاجران افغان را ستود. 

نشست بین‌المللی۴۰ سالگی حضور مهاجران افغان در پاکستان از سوی این دولت اسلام آباد و کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برگزار شد. 

تخمین زده می‌شود که ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار افغان دارای اسناد و فاقد اسناد در پاکستان زندگی می‌کنند.