تصویر: سارقین بازداشت شده در ولایت هرات

فرماندهی امنیه ولایت هرات می گوید که ۳ تن از سارقین مسلح حرفوی از سوی پولیس هرات بازداشت گردیده اند.

دفتر مطبوعاتی فرماندهی امنیه ولایت هرات در یک خبر نامه ای گفته است که این افراد شب گذشته حین انجام سرقت‌های مسلحانه از مربوطات شهر هرات بطور بالفعل از سوی محافظین پاسوال امین الله “امرخیل” قوماندان امنیه ولایت هرات بازداشت گردیده اند.

خبر نامه همچنا افزود که این افراد در بسیاری از سرقت های مسلحانه و نا امن ساختن شهر هرات دست داشته است.

خبر نامه همچنان افزود که از نزد افراد بازداشت شده یک میل تفنگچه “کمری” و سه قبضه “کارد” بدست پولیس هرات آمده است.

این درحالیست که نیروهای پولیس ملی هرات از چندی بدینسو گزمه ها و چک پاینت های شبانه روزی را در ساحات مختلف شهر هرات با شدت تمام به راه انداخته و در پی تعقیب و گرفتاری افرادی هستند که با سرقت های مسلحانه می‌خواهند آرامش مردم شریف و با عزت ولایت هرات را برهم بزنند.