نیکلاس کی

نیکلاس کی، نماینده غیرنظامی ناتو در افغانستان می گوید، امیدوارم که تیم افغانستان برای مذاکره با طالبان در اسرع وقت تشکیل شود و این تیم همه شمول و فراگیر باشد.

وی در حاشیه نشست جلسه سران ناتو در بروکسل گفت، ما امیدواریم که هر چی زودتر تیم مذاکره کننده صلح تشکیل شود، مردم و حکومت افغانستان باید منافع ملی را در اولویت قرار دهند.

آقای نیکلاس کی گفت: “همان طور که شما می دانید ۳۴ میلیون نفر نمیتواند در میز مذاکره حاضر شوند و در این جلسه تعداد بسیار معدودی از نمایندگان شما اشتراک خواهند کرد و ۳۴ میلیون نفر باید احساس کنند که افراد حاضر در میز مذاکره نماینده آنها هستند.”

کی همچنین گفت که توافقنامه صلح تنها در صورتی پایدار خواهد بود که بر اساس دستاوردهای ۱۹ سال گذشته ساخته شود.

براساس گزارش ها ، ایالات متحده امریکا و طالبان مذاکرات خود را در قطر انجام می دهند و اگر این گروه به طور قابل توجهی خشونت را کاهش دهد ، طرفین می توانند در ماه جاری توافق صلح را امضا کنند.