تصویر: ارشیف

برف کوچ در والسوالی میرامور ولایت دایکندی جان ۱۸ تن را گرفت و ده ها منزل مسکونی را تخریب و بیش از ۶۰ راس مواشی را از بین برده است.

محمد عارف یاسا ولسوال، ولسوالی میرامور ولایت دایکندی در گفتگو با خامه پرس گفت که ده تن که همه اعضای یک خانواده بودند، صبح امروز (پنجشنبه ۲۴ دلو) دراثر برف کوچ در روستای چرخ این ولسوالی جان شان را از دست دادند.

وی همچنان بیان داشت که در نتیجه یک برف کوچ دیگر شب گذشته در روستای حصار روباط این ولسوالی شش تن جان های شان را از دست دادند و سه تن دیگر زخمی شده اند.

به گفته آقای یاسا در یک رویداد مشابه دیگر روز گشته در روستای ورسیل ولسوالی میرامور دو تن جان باخته و چندین تن دیگر زخمی شده اند.

ولسوال میرامور همچنان بیان داشت که در اثر یک برف کوچ دیگر در روستای کته سیب ولسوالی میرامور یک تن جان باخته و بیش ۶۰ راس مواشی از بین رفته است.

وی همچنان تایید کرد که چندین منزل مسکونی در روستاهای سیاه قول و بام شیر این ولسوالی در اثر برگوچ کاملا تخریب گردیده و بیش از ۲۰ راس مواشی دیگر نیز از بین رفته است.