تصویر: محمد باقر محقق

منابع نزدیک به محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه کشور به خامه پرس گفت که باقر محقق پسر محمد محقق توسط یکی از برادرانش بنام حسین محقق به قتل رسیده است.

وی گفت که حسین محقق پسر محمد محقق مشکل روانی داشته و پس از این که مشکل روانی او شدت گرفته است با استفاده از سلاحی که در خانه بوده برادرش باقر محقق را به ضرب گلوله به قتل رسانده است.

وی همچنان بیان داشت که باقر محقق زمانی که در خانه‌اش خواب بوده است با شلیک گلوله‌ی برادرش به قتل رسیده است و پس از آن‌که محافظان می‌رسند حسین محقق چهار تن از آنها را نیز زخمی می‌کند.