نماینده‌ خاص وزارت امور خارجه ایران در دیداری با حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور گفته است که تنها گفتگوهای بین الافغانی با عث صلح دایمی در افغانستان می شود و لازم است تا در این مورد توجه بیشتر صورت گیرد.

دفتر شورای امنیت ملی در یک خبر نامه ای گفته است که داکترحمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان با محمد ابراهیم طاهریان نماینده‌ خاص وزارت امور خارجه ایران دیدار کرده است.

در این خبر نامه به نقل از حمدالله محب آمده است: “افغانستان براساس منافع خویش و تعریف مشخص از سیاست خارجی با همسایه‌گان روابط مستقلانه داشته و توقع می‌رود که روابط دو کشور در روشنایی همین اصل تقویت یابد.”

وی اظهارداشت که افغانستان خواهان روابط دولت با دولت می‌باشد و امید است که همسایه‌گان و شرکای ما با در نظرداشت همین اصل مسیر و روابط آینده خویش را با افغانستان تعیین نمایند.

در این خبر نامه همچنان آمده است که محمد ابراهیم طاهریان نماینده‌ خاص وزارت امور خارجه ایران از نظام، قانون و روند صلح افغانستان به رهبری و مالکیت افغان‌ها حمایت می‌کند.

به گفته طاهریان تنها گفت‌گوهای بین‌الافغانی باعث صلح دایمی در افغانستان شده می‌تواند و نیاز است که در این بخش توجه بیشتر صورت گیرد.

نماینده خاص وزارت امور خارجه ایران همچنان بیان داشته است که ایران همچنان با افغانستان خواهان روابط دولت با دولت می‌باشد و متعهد است تا در همین چارچوب روابط خویش را با افغانستان تقویت ببخشد.