وزارت امور خارجه کشور در جلسه‌ای اضطراری به سفارت این کشور در چین گفته است که به محض پایان دوره قرنطینه، برای انتقال دانشجویان افغان مقیم شهر ووهان اقدام کند.

وزارت امور خارجه در یک اعلامیه ای گفته است که هارون چخانسوری، معاون سیاسی و سرپرست وزارت خارجه افغانستان به سفارت این کشور در بیجینگ گفته است تا زمانی که وضعیت قرنطینه در شهر ووهان چین ادامه دارد، از تمامی امکانات دست داشته برای کمک به دانشجویان افغانستان در شهر ووهان، استفاده کند.

در این اعلامیه آمده است که محمد هارون چخانسوری سر پرست وزارت خارجه جلسه اضطراری را در مورد کمک عاجل به شهروندان و محصلین افغان مقیم شهر ووهان کشور چین که در معرض مبتلا شدن به ویروس کرونا قرار دارند برگزار کرده است.

در این اعلامیه همچنان آمده است که سرپرست این وزارت به رؤسای شعبات مربوطه هدایت داده است تا در همآهنگی با سفارت افغانستان مقیم بیجینگ، وزارت صحت عامه، وزارت تحصیلات عالی و سفارت چین مقیم کابل تدابیرهمه جانبه اتخاذ گردد.

در این اعلامیه همچنان آمده است که ۶۲ نفر از دانشجویان افغانستان در شهر ووهان چین به دلیل شیوع ویروس کرونا در حالت اضطراری قرار دارند.

به گفته‌ی این دانش‌جویان، آنها اجازه‌ی بیرون شدن از خواب‌گاه و خریداری مواد خوراکی از بازار را ندارند و شکایت دارند که سفارت افغانستان در چین تاکنون هیچ‌گونه کمکی به آن‌ها نکرده است.