داکتر عبدالله عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرای می گوید که تصامیم و مقرری‌های اخیر ارگ ریاست جمهوری خلاف توافق‌نامه حکومت وحدت ملی بوده و اگر این روند توقف نکند، ما به صورت یکجانبه و با اتکا به توافق‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی به خاطر حفظ نظام و ثبات سیاسی دست به اقدام می‌زنیم.

داکتر عبدالله عبدالله امروز یکشنبه در همایش موقف گیری ریاست اجراییه در پیوند به نقض توافقانه حکومت وحدت ملی از سوی ارگ در کابل گفت که مبنای مشروعیت حکومت وحدت ملی را توافق‌نامه سیاسی کابل تشکیل می‌دهد.

آقای عبدالله گفت که حکومت وحدت ملی تا معلوم شدن نتیجه‌ی آرای پاک مردم افغانستان و انتقال قدرت به حکومت منتخب بعدی به اساس توافق‌نامه به کار خود ادامه می‌دهد و هیچ حکومت دیگری غیر از حکومت وحدت ملی مشروعیت ندارد.

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان گفت که ارگ ریاست جمهوری توافق‌نامه‌ی سیاسی را در این مدت به صورت نظام‌مند نقض کرده و تعهد شکنی شریک حکومت وحدت ملی تنها به نقض توافق‌نامه با ما خلاصه نمی‌شود، بلکه ارگ در برابر متحدان و طرفداران خود نیز دست به عهد شکنی و خلاف‌کاری زده است.

داکترعبدالله همچنان گفت که صلح نیاز اساسی مردم افغانستان است و هیچ کسی نباید بخاطر حفظ چوکی و مقام مانع آمدن این موضوع مهم در کشور شود.

داکتر عبدالله دوکتور در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری گفت که مردم انتظار دارند که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به اساس قانون، لوایح و طرزالعمل‌ها عمل نموده و به شکایت‌های مستند و تخلف‌ها رسیدگی نماید، چیزی خلاف این، به خیر مردم افغانستان نیست و پذیرفته نخواهد شد.