کشور هند امروز یکشنبه از هفتاد و یکمین سالگرد روز جمهوری اش در این کشور با نمایش قوت های نظامی و میراث فرهنگی خود تجلیل به عمل آورد.

این مراسم با حضور «رام نات کویند»، رییس جمهور، «نارندرا مودی » نخست وزیر هند،« ژائیر بولسونارو» رییس جمهوری برزیل و شماری از رهبران سیاسی، فرماندهان نیروهای سه گانه، اعضای کابینه و دیپلمات های خارجی مقیم دهلی، دسته های نظامی، شبه نظامی و فرهنگی هند را طی یک مسیر هشت کیلومتری به نمایش در آوردند.

در مراسم امسال هند برای اولین بار سلاح های ضد ماهواره، چرخبال های جدید چینوک و آپاچی را به نمایش گذاشته شده اند.

دولت هند همه ساله رییس دولت یک کشور را برای شرکت در مراسم روز جمهوری به عنوان مهمان ویژه دعوت می کند .امسال «ژائیر بولسونارو» رییس جمهوری برزیل مهمان ویژه مراسم هند بود.

هند در این مراسم ،قدرت نظامی خود را به رخ جهانیان کشید و دسته ای را از هر یک از واحدهای پیاده نظام و رزهی نیروهای سه گانه خود را در آن شرکت داد.

یک گروه ۱۷۹ نفره از سربازان اماراتی رژه امسال روز جمهوری هند را در دهلی نو هدایت کردند.

در این مراسم بیش از ۵۰ هزار نیروی امنیتی از زمین و هوا ازبهر تدابیر امنیتی برای جلوگیری از وقوع هرگونه حادثه نامنتظر درجریان این مراسم زیر نظر گرفتند.

مراسم مشابهی نیز در مرکز همه ایالت های هند برگزار و سر وزیران ایالتی از رژه واحدهای مختلف نظامی و فرهنگی سان دیدند.

هند در سال ۱۹۵۰ استقلالش را از کشور انگلیس بدست اورد.