بر اساس یافته های اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد (اوچا) در افغانستان، در سال ۲۰۱۹ میلادی در حدود ۴۳۷ هزار نفر از مناطق اصلی‌شان در نتیجه منازعات و حوادث طبیعی در افغانستان آواره شده اند.

در اعلامیه این اداره آمده است که در سال ۲۰۱۹ میلادی حدود ۴۳۷ هزار تن در اثر منازعات مسلحانه مجبور به ترک خانه‌های شان شده‌اند.

این اداره همچنان می گوید که براساس بررسی سال ۲۰۱۹ میلادی، الی پایان سال جاری در حدود یک میلیون افغان که از محلی به محلی در حرکت اند، به مساعدت‌های بشری نیاز خواهند داشت.

اعلامیه افزود که این در حالیست که جنگ و فقیر نمی‌گذارد که آنها دوباره به مناطق اصلی‌شان باز گردند.

اداره اوچا می گوید که در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی از تمامی ۲۴۵ هزار بی‌جا شده در شرق افغانستان، ۸۴ هزار تن آن‌ها در نتیجۀ خشکسالی بی‌جا شده اند که تا هنوز هم به محلات اصلی‌شان بر نگشته اند.

براساس گزارشها، در ولایت های شرقی ننگرهار و کنر، مناطقی که طالبان با گروه رقیب شان ملیشه های تروریستی “دولت اسلامی” یا داعش می جنگند، در هفته های گذشته ۴۵۰۰ نفر از مناطق بود و باش شان فرار کرده اند.

بر اثر جنگها در سالهای گذشته بیش از ۶۶۰ هزار نفر از روستاهای شان فرار کرده بودند.