وزارت دفاع ملی م گوید که یک گروه از قاچاقبران مواد مخدر در لوگر بازداشت شده است.

وزارت دفاع ملی در یک خبر نامه ای گفته است که نیروهای کماندو شب گذشته یک عملیات را در ولسوالی «چرخ» ولابت لوگر راه اندازی کرده بودند.

این خبرنامه افزود که در نتیجه این عملیات یک گروه از قاچابران خطرناک مواد مخدر با مقدار زیاد از انواع مختلف مواد مخدر بازداشت شده اند.

خبر نامه همچنان افزود که این قاچاقبران قصد داشتند تا این مواد مخدر را به کشور پاکستان انتقال دهند.