تصویر: بازداشت یک زن و یک به جرم تجاوز جنسی و قتل در کابل

وزارت امور داخله می گوید که دوتن به ارتکاب قتل و تجاوز در شهر کابل بازداشت شده اند.

وزارت امور داخله در یک خبر نامه ای گفته است که منسوبان پولیس کابل، دوتن را به ارتکاب قتل و تجاوز جنسی ازمربوطات حوزه‌های ششم وهجدهم، بازداشت کرده اند.

در این خبر نامه آمده است که روزگذشته، یک خانم به ارتکاب قتل شوهرش از ساحه شهرک فیصل در مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل بازداشت و دوسیه نسبتی اش جهت بررسی به نهاد های مربوطه سپرده شده است.

این خبرنامه همچنان افزود، یکتن که چندی قبل بریک دختر در ولسوالی مالستان ولایت غزنی تجاوز جنسی کرده بود وتحت پیگرد پولیس قرار داشت روزگذشته، ازمربوطات حوزه هجدهم شهر کابل بازداشت و دوسیه نسبتی اش جهت بررسی، به نهادهای مربوطه سپرده شده است.