رییس دانشگاه امریکایی افغانستان می گوید که این دانشگاه وابسته به کمک های ایالات متحده امریکا است و این کمک ها پس از حمله طالبان در سال ۲۰۱۷ میلادی از بهر تدابیر امنیتی افزایش یافته است.

سه روز پیش منابع به سی ان ان گفته بود که احتمالاتی وجود دارد که آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (یو اس ای آی دی) که بیشتر از ۶۰٪ هزینه مالی دانشگاه امریکایی افغانستان را می پردازند، در سال آینده این کمکها را قطع کنند.

دیوید سدنی رییس دانشگاه امریکایی افغانستان امروز (یک‌ شنبه هشتم جدی) در یک پیامی گفته است: “ما به رابطه دراز مدت و مفید خود با دولت ایالت متحدۀ امریکا و به خصوص با اداره انکشاف بین‌المللی ارزش قایل استیم.”

آقای سدنی در واکنش به گزارش‌ نشر شده از سوی شبکه خبری سی ان ان، گفت که این پوهنتون وابسته به کمک‌های دولت ایالات متحدۀ امریکا است و این کمک‌ها در سال۲۰۱۷میلادی پس حمله طالبان و به هدف تدابیر امنیتی این پوهنتون افزایش یافته است.

دیوید سدنی همچنان افزوده است: “من همراه با هیات مدیره و اداره پوهنتون امریکایی افغانستان٫ فعالانه کار می‌کنم تا برای ادامه کارهای عملیاتی، تامین امنیت، و ادامه پروگرام‌های اکادمیک (از جمله پروگرام‌های جدید) پوهنتون در سال ۲۰۲۰ و سال‌های پسین بودجه کافی در دست داشته باشد”.

وی همچنان گفت که صلح پایدار در افغانستان یک “آرزو” است و به حقیقت نپیوسته است. به باور وی تا برقراری صلح در این کشور ضرورت ادامه‌ کمک‌های مالی برای تامین امنیت پوهنتون امریکایی امریکایی یک واقعیت است.

دانشگاه امریکایی افغانستان سالانه حدود ۲۸ میلیون دالر بودجه قابل مصرف دارد که بیشتر از ۶۰٪ آن از سوی آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده تمویل می‌گردد.

تمویل کننده گان دانشگاه امریکایی گفته اند که این نهاد علمی باید تلاش کنند از طریق برنامه های آموزشی داخلی خویش، به خودکفایی دست یابند.

دانشگاه امریکایی افغانستان ۵ سال بعد از سقوط رژیم طالبان توسط لورا بوش، بانوی نخست پیشین امریکا در سال ۲۰۰۶ در کابل تاسیس شد.