نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در یک نظرسنجی تازه خود می‌گوید که ۶۰ درصد کودکان محروم از مکتب را دختران تشکیل می‌دهد و سطح با سوادی دختران در مقایسه با پسران ۴۴ درصد پایین تر است.

این تحقیق که تحت عنوان “بررسی دسترسی دختران به تعلیم و تربیه، چالش‌ها و فرصت‌ها” امروز (سه شنبه سوم جدی) منتشر شده، آمده که با وجود دستاوردهای وزارت معارف افغانستان در سالهای اخیر، هنوز دسترسی دختران به تعلیم و تربیه با چالش‎های زیادی مواجه است.

در این تحقیق همچنان آمده است که ۶۳ درصد دختران بین سنین ۱۳ تا ۱۵ سالگی ترک تحصیل می‌کنند و شمولیت دختران نسبت به پسران از دوره ابتدایی به دوره لیسه ده درصد کاهش می‌یابد.

نتایج این تحقیق در نتیجه گفت‌وگو با ۱۳۷۳ دانش آموز، والدین، آموزگاران، مسئولین آموزش و پرورش، مسئولین وزارت حج و اوقاف، فعالین جامعه مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشردر ولایات کابل، بلخ، پروان، قندهار و بدخشان به دست آمده است.

آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که اکنون ۳.۷ میلیون کودک در افغانستان از رفتن به مکتب محروم هستند.

۴۸ درصد جنگ و ناامنی، ۲۱ درصد رسم و رواج‌های ناپسند از جمله نبود آموزگار زن، خشونت‌های خانوادگی، فاصله زیاد تا مکتب و آزارهای خیابانی و ۳۱ درصد آواره شدن خانواده‌ها و فقر را دلیل این مشکل خوانده‌اند.

مسولان این نهاد از حکومت خواسته‌اند که برنامه ملی را برای منع ازدواج کودکان تطبیق کند و در فراهم سازی تسهیلات برای آموزش و پرورش دختران بیشتر بکوشد، همچنان این نهاد از پارلمان کشور نیز خواسته است که تا بودجه کافی را در اختیار وزارت معارف قرار دهند تا تعلیم و تربیه دختران در اولویت قرار بگیرند.