مسئولان محلی غور می گویند، که در اثر جنگ و درگیری میان نیروهای دولتی و گروه طالبان در ولسوالی دولتیار این ولایت ۳۵ طالب مسلح کشته شده و هفت تن دیگر شان زخمی شدند.

عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید، در عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی که تحت نام عقاب سه از چند روز بدینسو در ولسوالی دولتیار این ولایت راه اندازی شده بود، ۱۵ روستا از وجود گروه طالبان پاکسازی شده است.

به گفته وی، در این عملیات که به حمایت نیروهای هوایی راه اندازی شده بود، هشت قرار گاه گروه طالبان نیز تخریب شده است.

سخنگوی والی غور می افزاید، که در این عملیات یک تن از افراد کلیدی نیز بدست نیروهای امنیتی اسیر شده است.

از سوی هم فعالان مدنی و باشندگان غور نیز از راه اندازی این عملیات ابراز خرسندی می کنند، و می گویند، که این پاکسازی منطقه سُمّک ولسوالی دولتیار این ولایت تاثیر مثبت در تامین امنیت دیگر مناطق غور دارد.

این در حالیست که روز گذشته مسئولان محلی در ولسوالی دولتیار غور و برخی اعضای شورای ولایتی این ولایت از بیجاشدن بیش از ۷۰۰ خانواده در اثر جنگ و درگیری میان نیروهای دولتی و گروه طالبان ابراز نگرانی کرده بودند.

به گفته آنان، باشندگان منطقه سُمّک ولسوالی دولتیار غور خواهان کمک های فوری هستند.

اما اکنون مسئولان محلی در غور می گویند، که هئیت جهت سروی به دولتیار فرستاده شده، و بزود ترین فرصت کمک رسانی صورت می گیرد.

سُمّک در شمال ولسوالی دولتیار از چندی بدینسو تحت حاکمیت طالبان قرار داشت، که هر از گاهی دست به آزار و اذیت مردم در مسیر شاهراه غور _ کابل نیز میزدند.