وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که اگر جلو افزایش ناامنی ها در این کشور گرفته نشود، موج تازه مهاجرت رخ خواهد داد و هزاران تن از هموطنان ما در کشورهای بیگانه آواره و پناهنده خواهد شد.

سید حسین عالمی بلخی امروز (چهارشنبه ۲۸ قوس) در مراسم روز جهانی مهاجرت در کابل با بیان اینکه افغانستان با ناامنی شدید مواجه است و هنوز زمینه بازگشت پناهجویان و مهاجران به این کشور فراهم نیست، افزود: کشورهای میزبان پناهجویان افغانستان نسبت به پذیریش مهاجران با حوصله بیشتری برخورد کنند.

وی همچنان بیان کرد: “طی پنج سال گذشته بیش از چهار  میلیون پناهجو و در در سال ۲۰۱۹، حدود ۵۰۰  هزارنفر به افغانستان بازگشته‌اند که بیشتر آنها در ایران و پاکستان اقامت داشته اند.”

 بلخی گفت: “در سال جاری میلادی بیش از  ۶۰۳ هزار نفر در داخل کشور خانه های خود را از دست داده اند که اگر به آنان رسیدگی نشود، اقدام به مهاجرت خواهند کرد.”

 به گفته وزیر مهاجرین افغانستان، از سال ۲۰۰۲ تا  ۲۰۱۸، مجموع بازگشت کنندگان به افغانستان، به ۱۰ میلیون و ۱۶۳ هزار و ۵۰۵ تن رسیده بود. از این میان، در پنج سال حکومت وحدت ملی، حدود چهار میلیون تن به کشور بازگشته اند، اما هنوز هم  بیش از شش میلیون و ۵۰۰ هزار  مهاجر در بیرون از افغانستان به سر می برند که رقم عمده آن در کشورهای ایران و پاکستان زندگی می کنند.

آقای بلخی اضافه می کند که اگر گفتگوهای صلح نتیجه دهد و صلح در افغانستان برقرار  شود، این کشور شاهد برگشت سیل آسای مهاجران افغانستان به داخل کشور خواهد بود.