یک بررسی تازۀ اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان که با همکاری ادارۀ همکاری‌های جهانی آلمان (GIZ) انجام شده‌است، نشان می‌دهد که امسال وضع کاروبار در افغانستان بدتر از سال گذشته بوده‌است.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، افغانستان می‌گوید که بخاطر وضع کاروبار، سال روان سه هزار و پنج صد تن از بازرگانان کشور به ترکیه رفته‌اند و یک هزار و دوصد تن دیگر نیز سرمایه‌های شان را به ازبیکستان انتقال داده‌اند.

بربنیاد این بررسی، مشکلات زیربنایی، فساد، مشکلات مالیاتی و گمرکی و بی ثباتی‌های سیاسی چالش‌های بزرگ فرا راه سرمایه‌گذاران در کشور شناسایی شده‌اند.

بربنیاد این بررسی، شکایت‌های بخش خصوصی از مشکلات مالیاتی و گمرکی به خصوص در ولایت‌های کابل و کندهار بیشتر شده‌است.

خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیرۀ اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می گوید که فساد اداری به حد خود رسیده که حتی از گمرکات افغانستان بدون پرداخت پول گذشته نمی‌توانیم.

شمروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه نیز بیان داشت: «چنان‌چه که خود سروی هم نشان می‌دهد سطح اطمینان متشبثین دربارۀ وضعیت فعلی نظر به سال گذشته بهتر شده بالا رفته ولی ما در وزارت مالیه متعهد استیم که در گمرکات، در ادارات مالیاتی خود، در پروسه‌های مالیاتی خود، در سیستم سازی خود مهم تر از آن در امر مبارزه با فساد کار بیشتر انجام بدهیم.»

بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، حکومت افغانستان ۱۵میلیارد افغانی به شرکت‌های خصوصی که پروژه‌ها را عملی کرده اند، بدهکار است.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که برای بررسی وضع کاروبار با سه هزار و ۱۸۰ شرکت در ولایت‌های کابل، کندهار، هرات، بلخ و ننگرهار گفت‌وگو کرده‌است.

شفیق عطایی، سرپرست هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری اظهار داشت: «آن‌چه که مورد بررسی قرار گرفته از طرف تیم مسلکی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان کاملأ بی‌طرفانه بوده‌است.»