عبدالحمید ناطقی عضو شورای ولایتی غور می گوید، این افراد که از قوم هزاره هستند، در مسیر شاهراه غور_ هرات از موتر پائین و تیرباران شدند.

به گفته این عضو شورای ولایتی غور تا هنوز مشخص نشده است، که این افراد از سوی چه گروهی کشته شدند.

مقامات امنیتی غور نیز با تائید این خبر می گویند، این افراد که باشنده های ولایت دایکندی هستند، از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شده اند.

عبدالمعروف رامش سخنگوی فرماندهی پلیس غور می گوید، این افراد که از فیروزکوه بسمت هرات در حرکت بودند، در منطقه قلعه سر سنگ از مربوطات شهر فیروزکوه مرکز این ولایت کشته شدند.

سخنگوی پلیس غور می افزاید، که نیروهای امنیتی جهت بررسی به ساحه رفتند.

گروه طالبان تا هنوز در مورد این رویداد تبصره نکرده اند.

این نخستین باری نیست که مسافرین در مسیر شاهراه غور _ هرات کشته می شوند، بلکه پیش،از این نیز چنین رویداد های در این مسیر رخ داده است.