رسانه های پاکستانی روز سه شنبه گزارش دادند که دولت استرالیا کمک های مالی ۷۰ ساله اش را برای این کشور پایان میدهد.

به گزارش منابع خبری پاکستان، کشور استرالیا از ۷۰ سال گذشته تاکنون تحت برنامه توسعه اقیانوس آرام به کمک مالی و حمایت از توانمندسازی دختران و زنان نیازمند، تامین نیازهای آموزشی، سلامت و کمک به جلوگیری از خشونت علیه زنان برای پاکستان در نظر داشت.

در این گزارش به نقل از تارنمای «سیدنی مورنینگ هرالد» آمده است: دولت موریسون تصمیم به پایان دادن به تمامی کمک های مالی توسط دولت استرالیا به دولت پاکستان گرفته است که قرار بود بین سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ ارائه شود.

دولت استرالیا قرار است بودجه خود برای کمک به سایر کشورها را در طرح های جدید مربوط به منطقه اقیانوس آرام صرف کند و بر همین اساس تاکنون کمک های دوجانبه به پاکستان از ۳۹.۲ میلیون دالر در ۲۰۱۸ و ۱۹ به ۱۹ میلیون دالر در سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰ درصد کاهش یافت و قرار است تا سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ این کمک ها به طور کامل قطع شود.

روزنامه پاکستانی «نیوز» نوشت: تمام کمک های کشور استرالیا از سال ۲۰۱۳ به میزان ۲۷ درصد کاهش یافته است و اکنون این میزان فقط ۰.۸۲ درصد از هزینه های دولت فدرال را تشکیل می دهد.

براساس این گزارش، چهار سال پیش یک مقام استرالیایی وابسته به برنامه کمک و سرمایه گذاری این کشور گفته بود که استرالیا به دلیل وسعت و موقعیت راهبردی پاکستان در منطقه آسیایی جنوبی منافع محکمی در این کشور دارد با این حال تصمیم دولت موریسون برای قطع کمک ها نشان دهنده تغییر چشمگیر در اولویت های استرالیا است.

یک سخنگوی اداره امور خارجی و بازرگانی استرالیا گفت: به رغم قطع کمک های دولت استرالیا، کمک های بشردوستانه تحت برنامه های منطقه ای و جهانی مانند بورس های تحصیلی به پاکستان ارائه خواهد شد که میزان آن ۱۳.۵ میلیون دالر بوده و تا سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ نیز ادامه خواهد یافت.