در ادامه اعتراضات هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله امروز نیز در ولایات تخار و فاریاب هزاران تن علیه آنچه که «تقلب کمیسیون انتخابات» عنوان شد، تظاهرات برپا کردند.

هزاران تن از هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی امروز دوشنبه در اعتراضی علیه کمیسیون انتخابات و تیم انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمداشرف غنی در ولایات فاریاب و تخار به جاده ها برآمدن و شعار به سر دادند.

معترضان در مقابل دروازه کمیسیون ولایتی در ولایت تخار چادرهای تحصن برپا کرده اند. و هشدار داده اند تا زمانی که آرای پاک و ناپاک از هم جدا نشود و آراء پاک مردم بر کرسی قدرت تکیه نکند، به اعتراضات شان ادامه خواهند داد.

اعتراض کننده گان می گوید که به کمیسیون انتخابات اجازه نخواهند داد که به آرای پاک مردم خیانت کنند و تیم متقلب (دولت ساز) را برنده انتخابات اعلام نماید.

حبیب شفق یک تن از معترضین در ولایت تخار به خامه پرس گفت: “هر بار که ما رای دادیم دولت و کمیسیون با رای ما بازی کردند.”

شگوفه یک دیگر از معترضین می گوید: “وقتی کمیسیون به ارای پاک مردم احترام نمیگذارد پس چرا انتخابات را “دایر” برگذاری می کند. و در ادامه گفت ما امروز به جاده ها بر آمدیم تا دولت و جامعه جهانی صدای مان را بشنود. ما دیگر تقلب نمیخواهیم.”

در ولایت فاریاب نیز هزاران تن به جاده های شهر میمنه مرکز این ولایت به جاده ها آمدند و علیه تقلب و کمیسیون انتخابات شعار دادند.

دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی گزارش داده اند که شماری از هواداران آنها در کشور آلمان نیز تظاهرات برپا کرده و از جامعه جهانی خواسته اند که علیه تقلب ایستادگی کنند.

اعضای رهبری تیم انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به ریاست عبدالله عبدالله دیروز یکشنبه در نشستی نسبت به آنچه که وقوع بحران انتخاباتی در این افغانستان عنوان کردند، هشدار داده و از کمیسیون مستقل انتخابات و جامعه جهانی خواستند تا دیر نشده برای نجات انتخابات و جلوگیری از بحران در این کشور اقدام کنند.عضای رهبری تیم انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به ریاست عبدالله عبدالله نسبت به آنچه که وقوع بحران انتخاباتی در این افغانستان عنوان کردند، هشدار داده و از کمیسیون مستقل انتخابات و جامعه جهانی خواستند تا دیر نشده برای نجات انتخابات و جلوگیری از بحران در این کشور اقدام کنند.

اعتراض دستۀ ثبات و هم‌گرایی این است که در حدود ۳۰۰ هزار رأیی‌که بدون بایومتریک هستند نیز شامل روند بازشماری شده‌اند.