وزارت معارف افغانستان در انتخابات چهلمین اجلاس سازمان یونسکو ( سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد) عضویت بورد اجرایی این سازمان را برای یک دوره‌ی کاری چهارساله بدست آورده است.

وزارت معارف در یک اعلامیه ای گفت است: “در چهلمین اجلاس عمومی این سازمان ۱۹۳ کشور جهان اشتراک کرده بود و افغانستان توانست در یک پروسه رقابتی، با بدست آوردن ۱۴۷ رای مثبت عضویت بورد اجرایی این سازمان را بدست آورد. “

در اعلامی این وزارت آمده است که افغانستان با کسب عضویت بورد اجرایی این سازمان می تواند از کمک‌های مالی و تخنیکی بیشتر این سازمان برخوردار شود.

چهلمین اجلاس یونسکو به تاریخ دوازهم ماه نوامبر سال روان در شهر پاریس فرانسه برگزار شده بود و نمایندگان ۱۹۳ کشور جهان در آن اشتراک کرده بودند، و در پیوند به موضوعاتی چون (پالیسی‌سازی برای برنامه‌های تعلیمی و تربیتی ، فرهنگی، ساینس وتکنالوژی ) بحث و گفتگو نمودند.

این اعلامیه می افزاید که وزارت معارف این موفقیت را گامی مهمی در راستای تقویت و تبارز نقش افغانستان در سطوح تصمیم گیری سازمان یونسکو (علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد) دانسته است.