Afghanistan 2014 Election Candidates

شورای احزاب که متشکل از ۲۲ حزب و شوراهای سیاسی است اعلام کرد که کاندیدان احتمالی این شورا مشخص شده است.

یکی از اعضای هیئت رهبری این شورا گفته است که تا کنون نامزدان احتمالی ائتلاف ملی، حزب حق و عدالت و حزب افغان ملت مشخص شده است و قرار است جبهه ملی تا یک هفتۀ دیگر نامزدش را اعلام کند.

به نقل از محمد آصف آشنا، عضو رهبری حزب حق و عدالت، داکترعبدالله عبدالله از ائتلاف ملی، انورالحق احدی از حزب افغان ملت و محمد حنیف اتمر از حزب حق و عدالت کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری هستند، اما تا اکنون هیچ یکی ازین کاندیدان احتمالی در مورد نامزدی شان رسماً اظهار نظر نکرده اند.

قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ ۱۶ حمل ۱۳۹۳ برگزار گردد.