ادیب فهیم پسر مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول ریاست امنیت ملی روز گذشته (چهار شنبه ۲۹ عقرب) استعفا داد و دلیل این کار اش را معاذیر شخصی عنوان کرده است.

آقای ادیب در متن استعفایش نوشته است: “چنانچه آن مقام عالی در جریان قرار دارد، چهار سال قبل در یک مقطع حساس، طبق تصمیم رهبری حکومت وحدت ملی از جانب آن مقام عالی به عنوان معاون اول ریاست عمومی امنیت ملی تعیین گردیدم.”

وی اضافه کرد: “در چهار سال گذشته با وجود تشدید جنگ در جبهات مختلف، نیروهای شجاع و دلیر دفاعی و امنیتی کشور از خاک، ملت، و دولت خویش با تمام تان دفاع کردند، از اینکه چهار سال در امنیت ملی در این عرصه ایفای وظیفه کردم برایم جای نهایت افتخار است.”

او گفت ریاست امنیت ملی یکی از اساسی ترین ارگان دولت بوده و فعالیت آن تاثیر مستقیم بالای سرنوشت ملت داشت داشته باشد، بنابراین با درک این موضوع در راستای حفظ جایگاه و ثبات اداره تمام سعی و تلاشم را کردم تا صادقانه به کشورم خدمت کنم.

آقای فهیم گفت: “بنابر بعضی معاذیر شخصی نمی توانم به وظیفه ام در این ارگان نهایت مهم ادامه دهم، اما به عنوان یک عضو از نسل نو افغانستان خود را متعهد به تحقق آرزو های بلند ملت و دولت خویش می دانم و همیشه در این راستا تلاش خواهم نمود.”

ادیب فهیم در سال ۲۰۱۴ به عنوان جانشین پدر اش مارشال محمد قسم فهیم تعیین گردید. وی دارای مدرک ماستری از در رشته پالیسی عامه از یکی دانشگاههای نیویورک است.