سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که یافته های این سازمان نشان می هد که برگشت مهاجرین افغان از کشور پاکستان نسبت به سال ۲۰۱۸ ۳۳ درصد کاهش یافته است.

سازمان بین المللی مهاجرت در تازه ترین گزارش اش بیان داشته است که برگشت مهاجرین افغان از کشور پاکستانت در سال ۲۰۱۹ میلادی ۳۳ درصد کاهش یافته است.

این گزارش می افزاید که در سال ۲۰۱۷ میلادی، در حدود ۹۸ هزار مهاجر و در سال ۲۰۱۸ میلادی در حدود ۳۲هزار مهاجر افغان از کشور پاکستان برگشته یا هم اخراج شده اند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته است: “امسال برگشت از کشور پاکستان حتی پایین‌تر است. از اول جنوری تا ۱۵ جون ۲۰۱۹، ده‌هزار مهاجر افغان بی‌مدرک داوطلبانه برگشته یا اخراج شده اند که در مقایسه با مدت مشابه ۲۰۱۸ میلادی کاهش ۳۳ در صدی را نشان می‌دهد”.

یافته های این سازمان، نشان می دهد که از اول ماه جنوری تا ۱۵ ماه جون ۲۰۱۸ میلادی، ۱۵‌هزار و ۳۷۹ مهاجر افغان بی‌مدرک بصورت داوطلبانه به کشور برگشته و یا هم اخراج شده بودند.

این گزارش گفته است که اکنون ۱.۳ میلیون مهاجر ثبت‌شده و ۱.۱ میلیون افغان‌های فاقد مدرک در پاکستان زندگی می‌کنند.