منابع در ولایت تخار می گوید که یک عروس ۲۳ ساله توسط شوهر و پدر شوهر اش در ولسوالی چاه آب ولایت تخار به قتل رسیده است.

خلیل اسیر، سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت تخار در صحبت با خامه پرس گفت که محمد شریف و نماز پدر و پسر که باشنده گان قریه تخن آباد ولسوالی چاه آب ولایت تخار میباشند به اتهام قتل مسمات مستفته، عروس ۲۳ ساله که خانم نمازنام میشود ازسوی پولیس ولسوالی چاه آب گرفتار گردیده اند.

اقای اسیر گفت: “گفته میشود این پدر وپسر بنابر خصومت ها وخشونت های فامیلی باعث قتل این خانم گردیده است.”

وی همچنان اضافه کرد که متهمین این رویداد بازداشت و قضیه تحت بررسی بیشتر پولیس قرار گرفته است.