منابع در ولایت تخار می گوید که سه صراف توسط دزدان مسلح در شهر تالقان ولایت تخار ترور شده اند.

خلیل اسیر سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت تخار در صحبت با خامه پرس گفت که سه تن از صرافان که میخواستند یک مقدار پول ر ا به بانک انتقال دهند در مسیر راه از سوی دزدان مسلح مورد حمله قرار گرفتند که در نتیجه هر سه صراف زخمی شده اند.

اقای اسیر گفت: “سه نفر صراف بنام های وحیدالله، فرید و عبدالله ساعت ده بجه صبح امروز زمانیکه میخواستتد یکمقدار پول را ازصرافی به میوند بانک انتقال دهند درمسیر راه ازسوی دزدان مسلح مورد حمله قرار گرفته اند که درنتیجه هرسه صراف زخمی گردیده اند.”

اقای اسیر افزود این دزدان پول های این صرافان باخود برده نتواستند، و همچنان دزدان ازمحل رویداد فرار کرده اند.

آقای اضافه کرد که زخمیان این رویداد به شفاخانه انتقال یافته اند.