بازداشت شبکه چهار نفره دزدان در کابل

ریاست امنیت ملی می گوید که در یک عملیات نیروهای ویژه امنیتی یک شبکه چهار نفره دزدان و آدم ربایان از ناحیه هفتم شهر کابل بازداشت شده است.

بازداشت شبکه چهار نفری آدم ربایان و دزدان مسلح در شهر کابل کابل : ۲۵ عقرب ۱۳۹۸ ریاست امنیت ملی در یک اعلامیه ای گفته است که نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی در یک عملیات ویژه یک شبکه چهار نفره آدم ربایان و دزدان مسلح را از مربوطات ناحیه هفتم شهر کابل بازداشت نموده است.

در اعلامیه این ریاست آمده است که این شبکه چهار نفره در اثر تماس های مردم شهر کابل با ریاست امنیت ملی بازداشت شده اند.

این اعلامیه افزود که حامد مشهور به (چنگیز) و حاجی فرزند امیرشاه، سرگروپان این شبکه چهار نفره، مطیع الله مشهور به (قاری) فرزند رحمت الله معاون، صدیق الله مشهور به (صدیق سیاه) فرزند امیر محمد و محمد اسحق فرزند محسن اعضای این شبکه چهار نفره می‌باشند.

این اعلامیه همچنان افزود که این شبکه چهار نفره یکی از خطرناکترین شبکه در سطح کابل به حساب می رفت که در قتل هفت تن و مجروحیت ۴۲ تن دیگر دست داشته اند.

ریاست امنیت ملی می گوید که این شبکه چهار نفره از یازده دوکاندار شهر کابل به خصوص ناحیه ششم و هفتم به مبلغ دوصد هزار افغانی و چهار هزار دالر امریکایی را به زو و تهدید اخذ نموده اند.