غور در غرب کشور قرار دارد و یکی از ولایات سرد سیر و کوهستانی افغانستان به شمار کی رود، که اکثر باشندگان آن به زراعت باغداری و دامداری مصروفیت دارند و از این طریق نیازمندی های اولیه شان را تامین می کنند.

شماری از فعالان مدنی و باشندگان غور می گویند، که اقتصاد مردم این ولایت متکی به زراعت بوده و آنان در وضعیت بدی بسر می برند.

محمد قاسم صدیقی از فعالان مدنی غور می گوید، مردم این ولایت با مشکلات و چالش های زیاد اقتصادی مواجه هستند.

او می افزاید، فقر اقتصادی سبب شده است، تا باشندگان غور به مواد مخدر رو آورده و یا کشور را ترک کنند.

گل احمد الماس از باشندگان غور نیز می گوید، مردم در نقاط دور دست این ولایت در وضعیت بدی بسر می برند.

وی می گوید، حکومت مرکزی در طی چندین سال هیچ توجه به ولایت غور نکرده است.

به گفته آنان اکثر باشندگان غور به زراعت، باغداری و دامداری مصروفیت دارند و از این طریق امرار معیشت می کنند.”این باشندگان غور می گویند، مردم این ولایت شش ماه سال را کار نموده و شش ماه دیگر را می خورند.”

در همین حال مسئولان محلی غور می گویند، نداشتن مرز با کشور های همسایه و عدم موجودیت بنادر تجارتی در این ولایت سبب شده است، که مردم غور با چالش های اقتصادی مواجه شوند.

محمد ایوبی سرپرست ریاست اقتصاد غور می گوید، نظر به تحلیل های اقتصادی که آنان داشته اند،نشان میدهد، که ۵۹ درصد باشندگان این ولایت زیر خط فقر قرار داشته و مصئونیت غذایی ندارند.

باشندگان ولایت غور مواد اولیه مورد نیاز شان را از ولایات کابل و هرات تامین می کنند، که اکنون مسدود بودن شاهراه های غور- کابل و غور- هرات سبب بلند رفتن بهای مواد خوراکی و سوخت شده است، که باشندگان این ولایت از این وضعیت سخت نگرانی می کنند.