وزارت دفاع ملی می گوید که منسوبین فرقه ۱۱۱ کابل در چارچوب عملیات خالد را در ولسوالی های ولایت کابل راه اندازی کردند که در نتیجه آن ۶۲ میل سلاح های گونه گون به دست نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افتاده است.

وزارت دفاع ملی در یک اعلامیه ای گفته است که منسوبین فرقه ۱۱۱ کابل یک عملیات را در چارچوب عملیات خالد در ولسوالی های ولایت کابل راه اندازی کردند که در نتیجه آن ۶۲ میل سلاح های گونه گون به دست نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افتاده است.

در این اعلامیه آمده است که ۲۰ میل کلاشینکوف، یک میل پیکا، ۲۹ قبضه تفنگچه، ۱۲ میل سلاح های پنج تکه، ده تکه و کره بین از نزد تروریست ها و افراد مسلح غیر مسوول به دست آمده است.

این اعلامیه افزود که این سلاح ها امروز در مراسمی با اشتراک قوماندان فرقه ۱۱۱ کابل و مسوول هماهنگ کننده دایاک زون مرکز، به پروسه دیاک وزارت دفاع ملی تسلیم داده شده است.