محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که سه عضو ارشد گروه طالبان (انس حقانی، حاجی مولوی خان و عبدالرشید عمری) را در بدل رهایی دو استاد پوهنتون امریکایی آزاد می‌گردند.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز (سه شنبه ۲۱ عقرب) در کنفرس خبری گفت که تلاش‌های مشترک ما (افغانستان و ایالات متحده امریکا) برای ردیابی این دو استاد ( استادان پوهنتون امریکایی) نتیجه نداد و بربنیاد اطلاعات آنان، سلامتی این استادان نیز به وخامت گراییده است.

رئیس جمهور غنی گفت:”در مشوره نزدیک و همه جانبه با شرکای بین‌المللی افغانستان و مخصوصا ایالات متحده امریکا بخاطر زمینه سازی مذاکرات مستقیم با طالبان جهت دستیابی به صلح که خواست مردم این سر زمین است. و با اعتماد کامل به توانایی نیروهای امنیتی که نه تنها از جمهوریت دفاع کردند بلکه دسیسه های پنهان دشمن که با مغز خارجی و با دستان داخلی راه اندازی گردیده شده بود خنثی ساختند.”

اشرف غنی گفت: “نمایش حس بشر دوستانه دولت و ملت افغانستان تصمیم گرفتیم که سه تن از زندانیان طالب را که از کشورهای بیرون در همکاری نزدیک و همه جانبه شرکای بین‌المللی ما دستگیر گردیده و از مدتی بدین سو در توقیف خانه بگرام زیر نظارت دولت افغانستان بودند، به طور مشروط از بند رها سازیم”.

به گفته آقای غنی، این سه شخص شامل انس حقانی پسر جلال الدین حقانی، حاجی مالی خان فرزند مالی خان، عبدالرشید فرزند محمد عمر اند.

رئیس جمهور غنی گفت که در حال حاضر یازده هزار عضو گروه طالبان که به گونه بالافعل بازداشت شده اند در توقیف حکومت اند که با آنان “براساس قوانین” نافذه، برخورد می‌شود.