یک نهاد پژوهشی و نظرسنجی امریکایی، افغانستان را در سال ۲۰۱۸ میلادی ناامن‌ترین کشور در سطح جهان معرفی کرده است.

نهاد گلوپ در تازه ترین گزارش اش که روز (پنج شنبه ۱۶ عقرب) منتشر کرد، گفته است که این گزارش براساس مصاحبه نزدیک به ۱۵۲ هزار نفر در ۱۴۲ کشور و منطقه تهیه گردیده، در هر کشور در حدود ۱۰۰۰ نفر بالاتر از سن چهارده در مورد میزان اعتمادشان نسبت به نیروهای پولیس، احساس امنیت شبانه و این که آیا در ۱۲ ماه گذشته مورد حمله و یا سرقت قرار گرفته اند، پرسیده شده است.

که این مصاحبه‌ها در مواردی رو در رو و در موارد دیگر، از طریق تلیفون انجام شده است.

براساس این گزارش نیروهای امنیتی افغانستان ۳۸ امتیاز گرفته و در پایین‌ترین جایگاه، پس از ونزویلا قرار گرفته است این گزارش می افزاید که تنها ۱۳ درصد مصاحبه‌شوندگان در افغانستان گفته اند که از امنیت شبانۀ خود مطمین استند و تنها ۲۲ درصد گفته اند که به نیروهای پولیس اعتماد دارند.

براساس این آمار، ۵۰ درصد مصاحبه‌شوندگان در افغانستان گفته اند که در جریان سال ۲۰۱۸ پول و یا اموال‌شان به سرقت رفته و ۲۹ درصد دیگر نیز گفته اند که مورد حمله قرار گرفته اند.

در این گزارش، سنگاپور، با ۹۷ امتیاز در رده اول، تاجیکستان با ۹۴ امتیاز در رده دوم و امارات متحدۀ عربی با ۹۳ امتیاز جایگاه سوم قرار گرفته اند.