وزارت معارف می گوید که در سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۸۰ هزار طفل بیجا شده تحت پوشش خدمات تعلیمی قرار گرفته اند.

وزارت معارف روز (سه شنبه ۱۴ عقرب) در یک اعلامیه گفته است که وزارت معارف از طریق گروه های کاری تعلیم و تربیه در حالات اضطراری و با کمک مالی موسسات داخلی د خارجی در سال روان ۱۸۴۷۴۹ طفل بیجا شده و عودت کننده از جمله ۱۰۵۹۹۱ دختر را تحت پوشش خدمات تعلیمی قرار داده اند.

در اعلامیه این وزارت آمده است: “برای اطفال بیجا شده و عودت کننده به کشور در ۱۶ ولایت افغانستان (بلخ، بادغیس، هرات، جوزجان، کابل ، کندهار، کنر، کندز، ننگرهار، سرپل، ارزگان، زابل، فاریاب ، سمنگان، پکتیکا، و هلمند) ۵۰۸۰ صنف‌ مؤقت ایجاد شده اند.”

این اعلامیه همچنان می افزاید که با ایجاد این صنوف برای ۵۸۴۹ تن از شهروندان کشور، با درنظرداشت سطح تحصیلات، به حیث معلم زمینه کاری فراهم شده است.

وزارت معارف همچنان می گوید که اطفال بیجا شده به دلیل نبود اسناد تعلیمی در صنوف نه ماهه و سه ساله‌ای که بر اساس سروی نیازمندی مردم از سوی مؤسسات تدویر یافته اند تحت آموزش قرار گرفته و بعدا زمینه‌ی جذب آنان در مراکز تعلیمی دولتی در نزدیکی محلات سکونت شان فراهم گردیده است.

در اعلامیه این وزارت همچنان آمده است که در سال ۱۳۹۷ خورشیدی ۲۴۶۰۰۰ طفل بیجا شده و عودت کننده در ۸۰ ولسوالی کشور از خدمات تعلیم و تربیه مستفید شده اند.