یک رهبر مذهبی در اندونزیا که در تدیون قانون سخت‌گیرانه‌ی زنا نقش داشت، در یک محکمه شرعی ۲۸ شلاق زده شد.

مخلص بن محمد یکی از رهبران مذهبی در اندونزیا است که حدود یک ماه پیش هنگام برقرار رابطه جنسی با یک زن شوهردار، بازداشت شد.

ماموران امنیتی وی را در جریان انجام “سکس” در داخل یک موتر در ساحل آچه بازداشت کردند.

این نخستین پیشوای مذهبی است که پس از اجرایی شدن قانون شریعت در منطقه آچه، در ملا عام شلاق زده شده است.

آچه یگانه منطقه‌ی در اندونزیا است که قانون شریعت در آنجا به جدیت تطبیق می‌شود.

به اساس گزارش‌ها، خانمی که در این قضیه دستگیر شده بود نیز ۲۳ شلاق زده شده است.

در سال ۲۰۱۵ قانون سختگیرانه‌ی ضد همجنسگرایی نیز در اندونزیا توشیح شد که در سال ۲۰۱۷ زمانیکه دو مرد هنگام برقراری رابطه جنسی باهم بازداشت شده بودند، هر کدام ۸۳ شلاق زده شدند.