عملیات نیروهای امنیتی در شب

سازمان دیدبان حقوق بشر در تازه ترین گزرش اش نتایج تحقیقات تقریباَ دو ساله خود بر اساس مصاحبه با خانواده قربانیان در مورد نقض احتمالی حقوق بشر در جریان عملیات‌های شبانه نیروهای قطعات خاص امنیت ملی افغان تحت حمایت (سیا) را در یک گزارشی به نشر رسانده است.

این سازمان از اواخر سال ۲۰۱۷ تا اواسط ۲۰۱۹ میلادی ۱۴ قضیه را مستندسازی کرده و گفته است که واحدی از نیروهای افغان زیر نام «گروه ضربت» که از حمایت «سیا» برخوردار است، در جریان عملیات‌های شبانه مرتکب موارد جدی خشونت و بدرفتاری شده است.

در گزارش دیدبان حقوق بشر از این برخوردهای فراقانونی به عنوان ‘محاکمه صحرایی ‘ یاد شده و برخی از این تخطی‌ها ‘جرایم جنگی ‘ دانسته شده است.

این سازمان به گونه مثال از قضیه‌ای در ولایت پکتیا یاد کرده است که ۱۱ مرد، به شمول هشت فردی که برای رخصتی عید به خانه آمده بودند، توسط این واحد نیروهای افغان به قتل رسیدند.

دیدبان حقوق بشر افزوده است که در بسیاری موارد عملیات‌های شبانه در مناطق زیر کنترول طالبان توسط حملات هوایی حمایت شده است که باعث قتل «بی‌تفکیک و نامتناسب» غیرنظامیان گردیده است.

در گزارش آمده است که برخی اوقات این سربازان مردانی را گرفتار کرده اند، اما به خانواده‌های شان نگفته اند که آن‌ها در کجا نگهداری می‌شوند.

عملیات شبانه که در آن سربازان ویژه در تاریکی شب دروازه‌ها را شکستانده و به داخل خانه هجوم می‌برند، یک تاکتیک مشهور است که با استفاده از دوربین‌های شب‌بین و شلیک بیش از اندازه گلوله، هدف غافلگیر می‌شود.

پاتریشیا گوسمان، نویسنده این گزارش و مسئول بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر گفت: «ٰسی آی ایٰ برای تقویت عملیات‌ها علیه طالبان این گروه سوء استفاده جو نیروهای افغان را قادر ساخته است تا مرتکب قساوت‌هایی به شمول اعدام‌های صحرایی و ناپدید سازی شوند.»

خانم گوسمان افزود که این گروه نیروهای افغان به تکرار افراد در توقیف خود را هدف شلیک قرار داده و توسط عملیات شبانه و حملات هوایی بی‌تفکیک سراسر اجتماعات را به وحشت انداخته است.

مقام‌های افغانستان و نیروهای امریکایی برای مبارزه علیه شورشگری فزاینده طالبان استفاده از گروه‌های شبه نظامی را تقویت کرده اند. این شبه‌نظامیان به عنوان بخشی از نیروهای ریاست امنیت ملی، تحت سلسله فرماندهی عادی قرار ندارند و نظارت کمتری از آن‌ها صورت می‌گیرد.

یک دیپلومات در گفتگو با سازمان دیدبان حقوق بشر این شبه نظامیان افغان را «جوخه مرگ» توصیف کرده است.

سازمان دیدبان حقوق بشر خاطرنشان کرده است که این افراد ملیشه‌ای اکثراَ توسط سازمان استخبارات مرکزی ایالات متحده امریکا استخدام شده، آموزش دیده، تجهز و نظارت شده اند.

در گزارش آمده است: «این نیروها در جریان عملیات‌های “بُکش یا بگیر” غالباَ پرسونل نیروهای ویژه امریکایی را در کنار خود دارند.»

اما سازمان استخبارات مرکزی ایالات متحده امریکا این گزارش را رد کرده و گفته است که بسیاری گزارش‌ها در مورد نیروهای ویژه افغانستان «احتمالاَ غلط یا مبالغه‌آمیز» است.

تیموتی بارت، سخنگوی «سی آی ای» به خبرگزاری رویترز گفت که این سازمان عملیات‌های خود را «در مطابقت با قانون و زیر سیستم نظارت گسترده» انجام می‌دهد.

او افزود: «طالبان چنین قواعدی را عملی نمی‌کنند و حتی بدتر از آن کمپاین وسیع پروپاگندا را برای بدنام سازی حامیان حکومت مشروع افغانستان راه اندازی می‌کنند.»