لوی سارنوالی در پیوند به شکسته شدن قفل مرکز دیجیتالی کمیسیون مستقل انتخابات خواستار برکناری مشاور امنیتی و مسوول گاردهای ملکی این کمیسیون و یک سرباز موظف در کمیسیون مستقل انتخابات شده است.

به گزارش خبر گزاری خامه پرس، به نقل ۸صبح، لوی سارنوالی از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است که این افراد را پس از سبک‌دوش شدن، دوباره برای تحقیق به این نهاد معرفی کند.

فرخ‌ سیر، رییس ارتباطات عامه لوی سارنوالی به روزنامه ۸صبح گفت: نامه کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر معرفی ۳ نفر که مشمول مشاور امنیتی، مسوول گارد‌های ملکی و یک نفر سرباز می‌باشد، برای تحقیق و تعقیب عدلی به لوی سارنوالی رسیده است.

به گفته او، لوی سارنوالی ضمن تعیین یک هیات برای تحقیق موضوع از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است تا بر اساس بند ۳ ماده ۲۳ قانون انتخابات، آن‌ها را از وظایف‌شان برکنار و دو باره جهت تحقیق معرفی کند.
چندی پیش، دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله مدعی شد که نیروهای ویژه در تبانی با افرادی در دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات شب هنگام به مرکز دیجیتالی حمله کرده و قفل‌های این مرکز را شکستانده‌اند.

کمیسیون مستقل انتخابات برای تحقیق این موضوع هیاتی را تعیین کرده بود.
این هیات مشاور امنیتی، مسوول گارد‌های ملکی و یک سرباز را به لوی سارنوالی معرفی کرده است.