مسعود ترشوال سخنگوی شورای حراست و ثبات افغانستان می گوید که این شورا از آغازدو باره گفتگوهای صلح حمایت می کند و این شورا از حکومت افغانستان می خواهد که یک هیات واحدی را برای پیش برد گفتگو های صلح فرستاده شود.

مسعود تراشوال سخنگوی شورای حراست و ثبات افغانستان امروز (چهار شنبه ۸ عقرب) در یک نشست مطبوعاتی گفت: “شورای حراست و ثبات از آغاز دوباره‌ی مذاکرات صلح استقبال می‌کند؛ اما مشروط به این که آجندای آن مشخص شود، موضوع روشن باشد، طرف‌های مذاکره‌کننده نیز برای مردم افغانستان معلوم شود و قربانیان جنگ نیز نقشی در گفت‌وگوها داشته باشند؛ در غیر آن، این مذاکرات به نتیجه‌ی مثبتی نخواهد رسید.”

آقای ترشوال گفت که صلح باید باید مالکیت افغان ها صورت گیرد و از تمام کشورهای منطقه که برای صلح افغانستان تلاش می کنند باید قدر دانی شود.

وی نیز به نشست بین الافغانی که قرار بود (سه شنبه ۷ عقرب) برای دو روز در شهر بیجینگ برگزار می گردید نیز اشاره کرد و گفت که کشور چین در نظر داشت که مذاکرات صلح را با اشتراک هیاتی از افغانستان به شمول نمایندگان حکومت و شماری از چهره های سیاسی و هیات مذاکره کننده طالبان برگزار کنند. اما این نشست برای مدت نامعلوم به تعویق افتاده است.

آقای ترشوال همچنان از دسته های انتخاباتی خواست که از ابراز نظر در مورد نتایج انتخابات خود داری کنند و از آنها خواسته اند که به قواعد و ضوابط بازی احترام گذاشته و آن را تا آخر کار رعایت کنند.