بانک جهانی در تازه ترین گزارشی اش گفته است که افغانستان سال گذشته که در جایگاه ۱۶۷ قرار داشت و اکنون در جایگاه ۱۷۳ را در میان ۱۹۰ کشور بدست آورده است، که این تغیرات ۶ پله سقوط جایگاه افغانستان را نشان می‌دهد.

بانک جهانی امروز (پنجشنبه ۲ عقرب) یک گزارشی تحت نام “انجام تجارت سال ۲۰۲۰” منتشر کرد، گفته است که افغانستان اقدامات اصلاحی را در بخش های فراهم آوری تسهیلات در تشبث جدید، دسترسی به قرضه پرداخت مالیات، حل ورشکستگی و حمایت از سرمایه‌گذاران کوچک را در تجارت عملی نکرده و از لحاظ آغاز کسب و کار از رده امتیاز از ۴۷.۷ به ۴۴.۱ سقوط کردهاست.

در گزارشی که سال ۱۳۹۷ بانک جهانی تحت عنون “آموزش برای اصلاحات” منتشر کرده بود افغانستان با تطبیق اصلاحات در پنج شاخص در رده بندی جهانی انجام تجارت به جایگاه ۱۶۷ صعود نموده است و با در نظر داشت پیشرفت ها به مقیاس درجه، افغانستان جایگاه جهانی انجام تجارت خود را با افزایش ده امتیاز یعنی از ۳۶،۱۹ به ۴۷،۷۷ بلند برده است.

پس بر اساس این گزارش افغانستان شش پله نظر به سال گذشته در انجام تجارت، سقوط کرده است.

بربنیاد گزارش بانک جهانی، نیوزیلند در رده بندی جهانی «انجام تجارت»، در جایگاه اول و سومالیا در جایگاه آخر قرار گرفته است.