کمیسیون مستقل انتخاب می گوید که بیش از ۱.۹ میلیون رای تصفیه و تجزیه شده به دستگاه مرکزی انتقال یافته است.

رحیمه ظریفی یک تن از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات امروز چهار شنبه (۱ عقرب) در نشست مطبوعاتی گفت: “اطلاعات بایومتریکی تمام دستگاه‌های بایومتریک که در حدود یک میلیون و ۹ صد و ۳۲ هزارو ۶۷۳ می‌شود جهت تصفیه و تجزیه به سرور انتقال گردیده است.”

وی همچنان گفت که پروسس نتایج در هردو مرکز ( مرکز ملی جمع‌بندی نتایج فزیکی و مرکز بررسی نتایج دیجیتلی) پایان یافته است.

همچنان خانم ظریفی گفت که کار روی کارت‌های حافظه و دستگاه‌های مفقود شده، مقایسه معلومات هردو مرکز، زمان اعلان نتایج ابتدایی، اعلان نتایج تحقیق هیأت در مورد شکستن مُهر و لاک و باز شماری آرای در ولایات جریان دارد.

این عضو کمیسیون گفت که تلاش ها جریان دارد که بر اساس تقسیم اوقات کمیسیون شرکت در ملوگ، آمار بایومتریکی، آرای تکراری، عکس تذکره، شصت، تصویر فرد رای دهنده و آرای زیر سن را تصفیه کند وی همچنان گفت که با تصفیه آرای پاک و نا پاک از سوی شرکت درملوگ نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام خواهد شد.