وزارت دفاع ملی می گوید که یک ذخیره گاه سلاح و مهمات تروریستان طالب در ولسوالی موسهی ولایت کابل کشف و بدست نیروهای امنیتی آمده است.

وزارت دفاع ملی در یک خبر نامه ای گفته است که در نتیجه یک عملیات مشترک تصفیوی کندک سوم لوای اول فرقه ۱۱۱ کابل به هدف تامین امنیت و سرکوب تروریستان در ولسوالی موسهی ولایت کابل، راه اندازی گردیده بود که در نتیجه آن یک ذخیره گاه بزرگ گروه تروریستان تخریب گریده است.

در این خبر نامه آمده است که در این عملیات، یک قبضه راکت RPG، یک قبضه بم افگن، ۵ فیر مرمی راکت RPG، یک صندوق مرمی کلاشینکوف، دو فیر هاوان ۸۲ ملی متری، دوفیر مرمی Bm1، ۲۱کیلو مواد منفجره، یک قبضه برچه و یک سوب چانته راکت از منطقه چهار سو ولسوالی به دست نیروهای امنیتی آمده است.