به اساس گزارش‌ها، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان در جلسه روز شنبه (۲۷ میزان) بالای برنامه طنزی یکی از تلویزیون‌های خصوصی در افغانستان بحث نموده، و یکی از برنامه‌های آن را برای اعضای مجلس نماینده‌گان افغانستان توهین آمیز خوانده اند.

دفتر حمایت‌ کننده رسانه‌های افغانستان (نی) در خبرنامه‌ی گفته است که یک عضو مجلس نماینده در جلسه روز شنبه (۲۷ میزان) گفته است:

شما دیدید که برنامه‌ی شبکه خنده تلویزیون طلوع چه‌گونه وکلای پارلمان را نیش‌خند کرده است. شما دیدید که این تلویزیون پارلمان را “چورلمان” گفت.

در خبرنامه “نی” آمده است که آنچه در برنامه شبکه خنده شبکه تلویزیونی طلوع منتشر شده طنزپردازی است که هیچ‌گونه مشکل قانونی و حرفه‌ای ندارد.

خبرنامه افزوده است که این گونه روی‌کرد پارلمان کشور وتعدادی از اعضای مجلس نماینده‌گان، می‌تواند جلو آزادی بیان را بگیرد و خلاف‌ورزی از قانون حساب شود.

دفتر نی از اعضای مجلس نماینده‌گان خواسته است تا اگر در آینده در مورد اینکه آیا یک رسانه نهادی را به مسخره گرفته و یا به باد طنز داده است، فکیک قایل شوند.

دفتر نی از هیات اداری مجلس نماینده‌گان انتقاد کرده است که آنها در برابر اظهارات خلاف قانون یک عضو مجلس خاموشی اختیار کرده اند:

از هیات اداری پارلمان افغانستان میخواهیم تا توضیح دهند که چه‌گونه وقتی یکی از اعضای پارلمان در مورد رسانه‌ها خلاف قانون حرف می‌زند، در جواب این عضو، هیات اداری خاموشانه، صورت مساله را پاک میکند و این تهدید و اهانت را نادیده می‌گیرد.

این در حالی است که براساس قانون اساسی افغانستان، آزادی بیان از تعرض مصوون است. قانون رسانه‌های افغانستان طنز و پردازش طنز را به رسمیت شناخته و رسانه‌های افغانسان بر اساس همین دو سند تقنینی، نشرات دارند.