باشنده‌گان غور با انتقاد از مسوولان حکومتی پیرامون توقف کار دست‌گاه پنج میگاوات برق خورشیدی که از چندی بدینسو درشرق شهر فیروزکوه آغاز شده بود، ابراز نگرانی کرده اند.

شماری از فعالان مدنی و باشنده‌گان ولایت غور از متوقف بودن کار دستگاه ساخت پنج میگاوات برق خورشیدی در این ولایت انتقاد می کنند.

آنان گفته اند که باوجودیکه چندین ماه از آغاز کار این پروژه در شرق شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور می گذرد، اما تا هنوز هیچ پیشرفت نداشته، و اکنون کار آن متوقف شده است.

اسدالله سدید یکی از باشنده گان غور مسوولان حکومتی را به بی توجهی در این راستا متهم نموده گفت:

اگر به این پروژه توجه جدی نشود، کار آن به سرنوشت بند برق گرمآبک پوزلیچ مواجه خواهند شد.

معروف سیدی یکی از باشنده‌گان دیگر این ولایت و همچنان فعال مدنی در صحبت با خامه پرس گفت که اگر حکومت مرکزی و محلی کار پروژه پنج میگاوات برق خورشیدی را از سر نگیرد، آنان دست به اعتراضات مدنی خواهند زد.

در همین حال محمد خان کوهستانی سرپرست اداره حوزه دریایی هریرود نیز با ابراز نگرانی از توقف کار برق خورشیدی دراین ولایت گفته است که وی در این زمینه با مسوولان وزارت انرژی و آب صحبت کرده است که آنها از آغاز دوباره این پروژه اطیمنان داده اند.

آقای کوهستانی گفت:

پروژه پنج میگاوات برق خورشیدی با یک شرکت چینایی قرار شده، و قرار است، تا  ۹ ماه آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.

از سوی هم غلام ناصر خاضع والی غور با تایید توقف کار پروژه تولید انرژی خورشیدی در این ولایت گفته است که تا یک هفته دیگر کار این پروژه از سر گرفته خواهد شد.

فعالان مدنی و باشندگان غور در حالی از متوقف بودن کار پروژه تولید پنج میگاوات برق خورشیدی در این ولایت انتقاد می کنند که کار بند برق پوزلیچ در این ولایت از چهار سال بدینسو متوقف است.