کمپاین فرعی معافیت دهی (SNIDs) به منظور محو پولیو امروز (دوشنبه ۲۲ میزان) در ۳۲۴ ولسوالی افغانستان برای مدت پنج روز راه اندازی گردید.

وزارت صحت عامه افغانستان در خبر نامه ای بیان داشته است که کمپاین واکسین پولیو به هدف معافیت دهی ۸.۵ میلیون کودک زیر سن پنج سال در ۳۲۴ ولسوالی افغانستان برای مدت پنج روز تطبیق می گردد و این کمپاین بیشتر در ساحاتی راه اندازی می شود که به شمار محدود اطفال در اوایل سال جاری رسیدگی شده است.

داکتر فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان گفت: “ما از وقفه طولانی در کمپاین واکسین پولیو که در بخش های از کشور به وجود آمد نگران هستیم. از این بابت اطفال زیادی در معرض خطر ویروس پولیو قرار گرفته اند، بناءً این بسیار زیاد مهم است که ما اطفال باز مانده را در مقابل این واکسین وقایه نمائیم.”

در این خبر نامه آمده است که آقای فیروزالدین فیروز گفت: “از تمام خانواده ها خواست، هنگامی‌که واکسیناتوران به درب منازل شان می آیند و منازل شان را دق الباب می‌کند، لطف نموده اطفال تانرا به خاطر واکسین کردن حاضر نمایند تا در مقابل این مرض وقایه و محافظت شوند. در مناطق که کمپاین های ساحوی را در مراکز صحی محلی به راه انداخته ایم، از تمام پدران و مادران می خواهیم که اطفال شان را به این مراکز بیاورند و در مقابل این مرض آنان را واکسین نمایند.”

خبرنامه می افزاید که کمپاین واکسین پولیو از تاریخ ۲۲ الی ۲۶ ماه میزان سال روان ادامه خواهد داشت.

در ادامه این خبر نامه آمده است که پولیو یا مرض فلج اطفال قابل تداوی نبوده و اطفال را در تمام زندگی فلج می سازد. تنها راه که میتوان اطفال در مقابل پولیو وقایه و محافظت کرد، همانا واکسین نمودن تمام اطفال با دو قطره واکسین پولیو در هر دور کمپاین الی سن پنج سالگی می‌باشد.

اطفال با هر دور اضافی واکسین، بیشتر در مقابل این مرض وقایه می‌گردند. واکسین های متواتر کمک میکند که یک معافیت قوی را برای طفل و تمام جامعه ایجاد کند. واکسین پولیو مصئون و موثر است و کدام عوارض جانبی منفی ندارد.